בית הספר ללימוד נהיגה על טרקטור, מלגזה ומכונה ניידת בעמק המעיינות, מאפשר לאנשי העמק ללמוד נהיגה ולקבל רישיון ממש ליד הבית.
בית הספר מפעיל קורסי נהיגה לטרקטורים + טרקטורון, וכן קורסי הפעלת מלגזות.