כתושבים הבונים את ביתם בעמק המעיינות, הנכם זכאים למספר הנחות בתהליך רכישת המגרש ובניית הבית, והנחות מקום בהתאם להחלטות שיינתנו מפעם לפעם ע"י הגופים השלטוניים.

שימו לב! אין אחידות בגובה ההנחה בין היישובים ויתכן שהנחות אלו ישתנו בהתאם להוראות שמועברות מפעם לפעם ממשרדי הממשלה.

הנחה מרשות מקרקעי ישראל

הנחה בקרקע

יישובי המועצה מסווגים לפי מפת עדיפות שמקנה להם הנחות ברכישת המגרש בהתאם לסיווג הישוב בו בחרת לבנות את ביתך. הנחת המקום ניתנת אוטומטית בעת רכישת המגרש.

מדיניות מתן הנחות בקרקע – רמ"י>> 

הנחה למשרתי מילואים

חיילי מילואים הנמנים על מערך המילואים של צה"ל זכאים להטבות בהקצאה למגורים בבנייה נמוכה במכרז, בהגרלה או בפטור ממכרז, ויוכלו לממש את ההטבה עד 6 שנים מיום שחרורם משירות מילואים בצה"ל.
לפרטים וטפסים>>

סבסוד תשתיות ציבוריות – משרד השיכון

משרד הבינוי והשיכון מסבסד עלויות פיתוח תשתיות ציבוריות ביישובי עדיפות לאומית, על פי החלטות הממשלה בנושא. גובה הסבסוד שונה מיישוב ליישוב, בהתאם לאזור העדיפות>>  הסבסוד יורד מהסכום שנקבע עבור פיתוח תשתיות ציבוריות ומאושר לגביה ע"י משרד השיכון.

למידע נוסף באתר משרד השיכון- בניה כפרית>>

הנחות מס הכנסה

תושב בישוב הנכלל בישובים המזכים בהטבה יהיה זכאי לזיכוי במס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית עד תקרה המוגדרת בחוק. גובה הזיכוי והתקרה משתנים מישוב ליישוב.

לפרטים על הפקת אישור תושב לצורך הנחה במס>> 

דיתי הרפז
מנהלת מח' יישובים וצמיחה דמוגרפית
04-6848106
04-6848302