חדש! מאגר יועצים מקוון!

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז", מועצה אזורית עמק המעיינות (להלן "המועצה") מזמינה בזאת יועצים, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי (להלן "המאגר") שהיא מקימה לצורך התקשרות בנוהל הצעות מחיר. 
לנוהל מחייב בנושא >>

הגשת המועמדות להכללה במאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון, באמצעות מערכת רישום דיגיטלית – להגשת מועמדות הקליקו כאן >> 

תחומי הייעוץ הנדרשים למועצה מפורטים בנוהל וכן בתחתית עמוד השער של מערכת הרישום.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

 

מאגר היועצים המלא >>

 

דפנה לוי
מנהלת רכש / קניינית
04-6848158
04-6848318