מי זכאי?

זכאות לסייעת רפואית לתלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, מיועד לתלמידים שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, התלמידים זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

לקריטריונים לקבלת הסיוע ומידע נוסף באתר משרד החינוך>>

תהליך מימוש הזכאות

1. הגשת בקשה – בקשות לסייעת רפואית יש להגיש למחלקת החינוך באמצעות הדוא"ל המופיע מטה, בצרוף אישור מרופא ממומחה, האישור צריך להיות תקף לפחות לחצי שנה.

המועצה מעבירה את הבקשה ואת המסמכים הרפואיים לוועדה בין משרדית משותפת למשרד הבריאות ולמשרד החינוך, הדנה בנושא, וקובעת את הזכאות, היקף הסיוע ותוקפו.

2. מועדי הליווי – הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים של משרד החינוך בהם התלמידים נמצאים בפועל במוסד החינוכי, או בפעילות מטעמו, ובקייטנות מאושרות.

3. קבלת תשובה – התשובות מתקבלות במועצה, והיא מעבירה להורים ולמוסד החינוכי.

4. איתור והעסקת הסייעת – איתור הסייעת הוא באחריות בית הספר ובשיתוף ההורים. שותפות ההורים חשובה במיוחד בהדרכת הסייעת בכל ההיבטים הרפואיים.

שימו לב! יש מקרים בהם תקבע הוועדה, על פי שיקולים מקצועיים, כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך
04-6848210
04-6848310