--- הדף בבניה ----
 
יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307