תהליך ההרשמה לגנים

שנתונים
ההרשמה לגנים מחייבת את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש (כולל ילדים הממשיכים בגנים).

גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה
קבוצת גיל                 נולדו מתאריך                                      עד תאריך
גילאי 5      כ"ד בטבת תשע"ט (1 בינואר 2019)          ג' בטבת תש”פ (31 בדצמבר 2019)
גילאי 4      ד’ בטבת תש"פ (1 בינואר 2020)               ט"ז בטבת תשפ"א (31 בדצמבר 2020)
גילאי 3      י"ז בטבת תשפ"א (1 בינואר 2021)            כ"ז בטבת תשפ"ב (31 בדצמבר 2021)

מועדי הרישום
מיום חמישי, א' שבט תשפ”ד (11 בינואר 2024) ועד מוצאי שבת, כ"ד שבט תשפ”ד (3 בפברואר 2024)

* על פי הנחיית משרד החינוך, לא יתאפשר רישום תלמידים חריגי גיל (ילדים שנולדו החל מתאריך 1.1.22)

 

ביצוע הרישום
מערכת הרשמה לגני הילדים על פי אזורי הרישום>> פעילה בתאריכים 11.01.24-03.02.24

לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד/ה.
בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה". אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו אלינו בדוא"ל או בטלפון על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

רישום לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים

הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.
לפירוט תהליך הרישום>>

רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:
1. אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
2. אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.
לפירוט תהליך הרישום>>

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.
לפירוט תהליך ביטול רישום >>

העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית בה נמצאים תלמידים מהישוב בו הוא מתגורר. המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מירב האפשרויות במסגרת המוסד בו הוא לומד.
עם זאת, בשל סיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת.
לפירוט תהליך העברה>>

ערעור

מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף החינוך בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה.
במידה והערעור לא התקבל, ניתן להגיש ערעור על תשובת המועצה להנהלת המחוז >> תוך שבועיים מקבלת התשובה.

 

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך
04-6848210
04-6848310