עם החלת החוק לפתיחת אזורי הרישום לנישואין, כל זוג, מכל מקום בארץ, רשאי לבחור את מקום הרישום לנישואין, ללא תלות במקום המגורים.
כפועל יוצא מכך, גם מי שאינם תושבי אזור עמק המעיינות, יכולים להירשם במשרדנו. כמו כן, אין עוד צורך בהמצאת "תעודת רווקות" ממקום המגורים, וניתן לבצע את כל הליך הרישום, לרבות העדים, במשרדנו.

תהליך פתיחת תיק נישואים

1. רישום באתר "המשרד לשירותי דת".

2. פגישה במועצה – לאחר הרישום באינטרנט, על שני בני הזוג להגיע למועצה הדתית, בתאום מראש.
לפגישה עליכם להביא:

  • תעודות זהות, עם ספח, של שני בני הזוג.
  • תמונת פספורט אחת לכל אחד מבני הזוג.
  • תעודות נישואין מישראל של ההורים (גם אם ההורים גרושים). במקרים מסוימים ניתן להיעזר ב"כתובה" מקורית של ההורים מישראל, לאחר שאישר זאת רושם הנישואין.

שימו לב!

  • ניתן להירשם לנישואים שנה לפני ועד חודש וחצי לפני.
  • גם אם ההורים גרושים, יש צורך בתעודת נישואיהם המקורית. תעודת גירושין אינה מהווה חלופה לתעודת נישואין.
  • גרוש/ה – ימציאו בנוסף, בעת הרישום, תעודת גירושין מקורית + מעשה בי"ד מקורי.
  • אלמן/ ה – ימציאו בנוסף, תעודת פטירה רשמית של בן/בת הזוג.

3. תשלום אגרה – בסך 767 ₪, הצמודה למדד ומתעדכנת מעת לעת. את האגרה יש לשלם במשרדי המועצה הדתית ביום הרישום – במזומן, צ'ק או בכרטיס אשראי.

הנחות:
הנחה בסך 40% ניתנת לסטודנטים עד גיל 30, חיילים, בנות שירות לאומי, תלמידי ישיבות, עולים חדשים בשנתיים הראשונות לעלייתם (אגרה לאחר הנחה 460 ש"ח) – בכפוף להצגת תעודות רשמיות ועדכניות ובכפוף להנחיות המשרד לשירותי דת, וכן במקרה סעד בכפוף לאישורים רשמיים של הלשכה לשירותים חברתיים.

4. עדים – לאחר הפגישה במועצה הדתית, יש להפנות אלינו, בתיאום מראש, שני עדים יהודיים, גברים או נשים, מעל גיל 18, שאינם קרובי משפחה של מי מבני הזוג הנרשמים וגם לא בינם לבינם, אשר מכירים היטב את מי שבאים להעיד עליו. עדים המכירים את שני בני הזוג שנים רבות, יכולים להעיד על שני בני הזוג יחד. כלומר, להיות עדים משותפים. על העדים להגיע עם תעודת זהות.

מקרים מיוחדים:
היה ונדרש בירור יהדות, היתר לנישואין, רישום למאומצים, ומקרים אחרים הדורשים בירור בבית הדין הרבני, יש לפנות אל מנהל מח' הנישואין – מוקדם ככל האפשר לקבלת הסבר והפנייה אל בית הדין הרבני האזורי.

שעות קבלת קהל

בימים א', ב', ד'  בשעות 08:00 – 15:00
בימים ג', ה' בשעות 08:00 – 11:30
ביום ו'  בשעות 8:30-10:00, בתאום מראש

לשעות אחרות, ניתן לתאם מראש עם שרה 050-8448793

שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית
04-6848180
050-8448793
04-6585862