"מעברים מעיינות כנרת" הינו מרכז אזורי לקידום תעסוקה, יזמות, חדשנות  ופיתוח כלכלי. המרכז מתבסס על שותפות של המועצות האזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן ביחד עם משרד הרווחה, ומרכזי החדשנות האזוריים – INNOVALLEY עמק המעיינות ומרכז חדשנות כנרת.

המרכז יפעל בראש ובראשונה לקדם פתרונות תעסוקתיים ברמת התושב באמצעות מיפוי נכון, גיוס והשמה מדוייקת. בנוסף, יפעל לזיהוי צרכים קהילתיים בהיבט התעסוקתי. כמו כן, המרכז יפעל לקידום עסקים ויזמים מקומיים באמצעות אספקת שירותי ייעוץ, ליווי וקידום עסקים, הכשרות וקורסים, וקידום שיתופי פעולה. מעבר לכך, יפעל המרכז לפתח מנועי צמיחה חדשים ברמה היישובית והאזורית שייצרו עוגני תעסוקה חדשים ומגוונים מחד, ומקורות מניבים נוספים. כל זאת על מנת למצות את הפוטנציאל הכלכלי האזורי ולהביא לחוסן כלכלי של המועצה, היישוב והפרט.