שם המכרז קטגוריה סוג המכרז מועד פרסום המכרז מועד אחרון להגשת המכרז
שם המכרז: מכרז 06-2024 שירותי גניזה קטגוריה: סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 17/06/2024 | 14:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 07/07/2024 | 12:00
שם המכרז: בקשה להקצעת מקרקעין קטגוריה: כללי סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: מועד אחרון להגשת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים