שירותי החברה הכלכלית

בונים בית

תפקידי החברה

  • ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות במרחב המועצה ובהרחבות
  • פינוי פסולת תעשייתית ממפעלי המועצה וטיפול בה
  • קידום והובלת פרויקטים שונים בעלי אופי כלכלי ואסטרטגי ברחבי המועצה

פרטי יצירת קשר

מורן לוי
מזכירת חכ"ל

יאיר אור
מנכ"ל חכ"ל

יהל שיפמן
מנהל פיתוח ותשתיות

רוחמה כהן
רכזת פרויקטים חכ"ל

אסנת נוימן כהן
מזכירת הרחבות וועדת מכרזים

הדר עפרוני
מנהל הרחבות בישובים

אשל סקלקה
מנהל כספים חכ"ל

גל לוי
מנהלת חשבונות חכ"ל