מחלקת ילדים ונוער במועצה אזורית עמק המעיינות פועלת בשותפות עם מערכות החינוך היישוביות, למימוש חווית ההתפתחות והעצמה של ילדים ובני הנוער ולמתן מענים חברתיים ערכים ומשמעותיים - בתחום החינוך החברתי קהילתי.

 • המחלקה מהווה סביבה בטוחה ותומכת לצוותים החינוכיים ומאפשרת ליווי והדרכה, הנחייה והכשרות מקצועיות להתפתחות ולמידה מתוך העצמה, חוויה והנאה ופיתוח תחושת שייכות לעמק.                              
 • המחלקה רואה חשיבות בחיבור היישובים ולכן מציעה "קולות קוראים" העונים על הצורך ותוכניות חינוכיות חברתיות ברמה מועצתית, מחוזית וארצית.                                                
 • המחלקה בונה בשותפות עם היישובים פעילויות חברתיות ברמה יישובית ואזורית שמטרתן לייצר חיבורים וחוויות משותפות לכלל הילדים והנוער.
 • המחלקה רואה חשיבות רבה בחיזוק תנועות הנוער בעמק ובהתאמתן לצורכי היישובים, המחלקה בקשר ישיר עם תנועות הנוער ומציעה ליווי והכשרה בנושא.
 • המחלקה נותנת מענה על בנושא התנהגויות סיכון ומוגנות לצוותי ההדרכה, לתוך פעילויות הישובים וברמה האזורית.
 • המחלקה נותנת מענה לנערים ונערות לקראת שירות משמעותי, דרך פעילות אזורית ובתי הספר.

אנו מאמינים כי חוסנם של ילדים ונוער מתחזק דרך תחושת משמעות, חיבור לעמק ולישוב ועל כן פועלים ליצירת הזדמנויות לחיזוק תחושות אלו.

 

מטרות המחלקה

 • ביסוס מערכת החינוך הישובית מקצועית, כאבן יסוד בזהות, בהמשכיות ובאיתנות הקהילתית. 
 • חיזוק תחושות שייכות ומשמעות של כל ילד/ה ונער/ה בסביבתם החברתית והקהילתית.
 • חיזוק תחושת שייכות וגאוה מקומית אזורית וסולידריות בין ישובי העמק.
 • יצירת חיבורים בין כל הגופים הפועלים במרחב וחיבור עם החינוך הפורמלי.
 • פלטפורמה לעשייה ויוזמה אזורית ומקומית.

 

פרטי יצירת קשר

בר ששון
מנהלת מח' ילדים ונוער

מליט אטיאס
רכזת תחום נוער ותוכנית להב"ה

רינה ברזני
רכזת תחום ילדים

ירוס טלה
רכז שלוחת מתנ"ס ירדנה-בית יוסף